Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Maashorst Activiteiten BV

Onder verhuurder wordt verstaan de organisatie “Maashorst Activiteiten BV”.

Onder huurder wordt verstaan ondergetekende:

Ondergetekende (huurder) verklaart hierbij op te treden namens de gehele door hem/haar gereserveerde groep, onderstaande voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan:

• Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep beschikken over een geldig rijbewijs en dat zij bevoegd zijn het desbetreffende voertuig te besturen (alle chauffeurs bij huur 2CV, E-bikes en E-Choppers en/of andere vervoersmiddelen).

• Het maximale toelaatbare gewicht voor de 2CV’s en E-bikes/choppers is circa 100 kg p.p. Houdt u hiermee rekening om schade te voorkomen.

• Huurder zal de aanwijzingen van de begeleiding te allen tijde opvolgen en niet afwijken van de aangegeven route.

• Voor en tijdens de 2CV, E-bikes/choppers tour wordt er geen alcoholische drank genuttigd. Alle schade veroorzaakt door het gebruik van alcohol is voor rekening van de huurder.

• Huurder is ermee bekend dat de 2CV’s en E-bikes/choppers WA-verzekerd zijn voor deelname aan het verkeer (plus een schade inzittenden verzekering voor de 2CV’s) en is tijdens de huurperiode zelf aansprakelijk voor schade welke niet onder deze verzekering valt

• Schade aan motor en/of onderdelen welke te wijten is aan achterstallig onderhoud komt voor rekening van de verhuurder.

• Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde 2CV, E-bikes/choppers naar vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurpenningen.

• Bij diefstal (door onachtzaamheid) tijdens de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor de vervangingswaarde.

• Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde voertuigen aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Bij een vroegtijdige terug bezorging blijft de volle huur gelden.

• Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het verboden meerdere personen te vervoeren dan 1 persoon per E-bike/chopper en 4 per 2CV. Eventuele boetes n.a.v. verkeersovertredingen zijn voor rekening van huurder.

• Huurder is er mee bekend dat deelname aan al onze (buiten)activiteiten zoals The Temple Challenge, GPS tochten, sport & spel, zeskampen en Tandem-Swingtrike-2CV- E-bikes/choppers tochten, activiteiten op locaties van derden zoals o.a. Jeu de boules, kanovaren en/of kleiduifschieten altijd geheel op eigen risico is. Maashorst Activiteiten BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade aan personen en/of goederen als gevolg van deelname aan de door haar georganiseerde activiteiten. Dit geld voor alle activiteiten, zowel die door Maashorst Activiteiten BV zelf georganiseerd op/vanuit eigen locatie, als die activiteiten waarvoor zij heeft bemiddeld en welke op locaties van derden plaatsvinden. Dit geldt tevens voor schade aan kledingstukken en persoonlijke bezittingen (zoals o.a. mobiele telefoons).

• In een situatie van overmacht (b.v. slecht weer) behouden wij ons het recht voor om het programma te wijzigen en/of te onderbreken. Wij behouden ons eveneens het recht voor om mensen die zich niet aan de regels houden te weigeren c.q. het programma te onderbreken. In dit geval wordt er geen geld gerestitueerd.

Wij maken gebruik van cookies

Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies om je bezoek nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Kies je voor weigeren? Dan plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.

Lees hier meer over onze cookie- en privacyverklaring.

Ok