Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is Zinineenfeestje.nl niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 

Kopiëren van (delen) van deze website door middel van fotokopie, screenprinting of elke andere vorm van dupliceren en/of kopiëren is verboden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Making copy's by means of photcopy, screenprinting, or any other duplicationof our website or parts thereof is prohibited without written permission from us.

Deelname aan al onze (buiten)activiteiten zoals GPS (wandel/tandem) tochten, 2CV en/of solex tochten, The Temple Challenge en activiteiten op locaties van derden zoals ondermeer de Escape Room, bowlen, jeu de boules, boogschieten en/of dodgebow, enzovoort is altijd geheel op eigen risico. Zin in een Feestje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade aan personen en/of goederen als gevolg van deelname aan de door haar georganiseerde activiteiten. Dit geldt voor alle activiteiten, zowel door Zin in een Feestje zelf georganiseerd, op eigen locatie, als die activiteiten waarvoor zij heeft bemiddeld en welke op locaties van derden plaatsvinden.